Buổi họp đầu năm 2024 của Trunghocbmt68-75 tại BMT dự kiến vào ngày Chủ Nhật, 18 tháng Hai năm 2024, nhằm ngày mồng 9 tháng Giêng Giáp Thìn

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

SINH HOẠT THẤNG 5 VÀ 6 NĂM 2019

        Khối lớp 68-75  đến thăm các bạn  đau yếu,  gặp gở các Thầy Cô , các Chị  cùng trường và một số bạn bè ở xa về thăm  BMT