Buổi họp đầu năm 2023 của Trunghocbmt68-75 tại BMT dự kiến vào ngày Chủ Nhật, 29 tháng Giêng năm 2023, nhằm ngày mồng 8 tháng Giêng Quý Mão

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2009

KỶ YẾU-55 năm thành lập trường THBMT

Ban biên tập kỉ yếu đang tập trung cao độ vào việc biên tập.

Nhá hàng chút chơi

Nội dung
Trunghocbmt6875 xin trình bày sơ lược nội dung của cuốn kỉ yếu;
-Lời ngỏ (của thầy, cô còn nặng lòng với trường xưa viết)
-sơ lược lịch sử của trường TH BMT.
-Hình ảnh sinh hoạt của trunghocbmt6875 từ năm 2001 đến 2009các đề mục:


-Kí ức một thời
Gồm các bài viết , cảm xúc về trường xưa, thầy cô bạn cũ...
-Kí ức dấu yêu.
Gồm các bài viết về những kì niệm về con người, những chuyện bây giờ mới kể mà mọi sự...khiếu nại đều...vô hiệu và vô hại.
-Hình ảnh sinh hoạt của trường xưa (có những hình ảnh chưa hề được công bố).
-Vài nét về trường TH BMT ngày nay.-Thăm thầy cô và bạn
-Trang thơ
Dành cho ông bà nội ngoại thả hồn theo mây gió...
-Danh sách các bạn trunghocbmt6875 , có địa chỉ," meo" và số DT
Lồng vào trang viết là những hình ảnh đặc sắc...Mong các bạn góp ý thêm

Không có nhận xét nào: