Buổi họp đầu năm 2020 của Trunghocbmt68-75 tại BMT vào ngày Chủ Nhật, 02 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày mồng 9 tháng Giêng Canh Tý đã diễn ra tốt đẹp

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Chia buồn


ĐƯỢC TIN THÂN PHỤ CỦA BẠN TRẦN DI PHƯƠNG là cụ ông Trần Quang Hải ( cựu GV trường Nguyễn Công Trứ BMT) vừa mất tại BMT.

...Xem tiếp

...
Tưởng niệm Thầy Trần Quang Hải

“Sinh ký, Tử quy”

Sống là tạm ở, chết về chốn xưa.

Duyên thầy trò chợt hết,

Ân xưa con chưa đền.

Hương lòng con xin dâng,

Cảm ứng vui Thầy nhận.

Trò Ngô Ngọc Long

Gởi Di Phương cùng thân quyến,

Được tin thầy vừa mất, Tôi rất là cảm xúc. Xin chia buồn cùng với gia đình và thân quyến của Di Phương. Thầy là một trong những vị thầy không bao giờ quên của tôi.

Ngô Ngọc Long

Không có nhận xét nào: