Buổi họp đầu năm 2024 của Trunghocbmt68-75 tại BMT dự kiến vào ngày Chủ Nhật, 18 tháng Hai năm 2024, nhằm ngày mồng 9 tháng Giêng Giáp Thìn

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Thầy LÊ THANH NHÀN - Cô THANH XUÂN về lại BMT


Nhân dịp về VIỆT NAM, Thầy LÊ THANH NHÀN - Cô THANH XUÂN lên BMT ghé thăm gia đình học trò cũ đã mất VÕ VĂN PHỤNG.
*Thầy LÊ THANH NHÀN - Cô THANH XUÂN hội ngộ Trunghocbmt67-74
 và có giúp 100USD.
Tổng số tiền các Thầy Cô, anh chị và bạn bè giúp cho gia đình là 18.100.000VND, theo nguyện vọng của gia đình tổng số tiền này sẽ được sử dụng vào việc học hành cho các cháu VÕ MINH DŨNG (đang học lớp 12 năm nay sẽ thi Đại học) và VÕ MINH TÂM (học lớp 11) Trước mắt toàn bộ số tiền này được gửi vào ngân hàng chỉ được rút ra sử dụng đúng mục đích.
Ngoài ra cũng nhân dịp về VIỆT NAM và lên BMT, chị ĐOÀN THỊ NGOẠN (CHS TH BMT NK 59 - 66) cũng thăm hỏi và có kế hoạch riêng để giúp đỡ việc học của hai cháu VÕ MINH DŨNG , VÕ MINH TÂM.
Ban liên lạc CHS THTH BMT 68-75 thay mặt gia đình chân thành cám ơn sự giúp đỡ của Thầy Cô LÊ THANH NHÀN - THANH XUÂN và chị ĐOÀN THỊ NGOẠN.


Thầy LÊ THANH NHÀN - Cô THANH XUÂN hội ngộ Trunghocbmt67-74
(Ảnh do Hồng B cung cấp)

Không có nhận xét nào: