Buổi họp đầu năm 2018 của Trunghocbmt68-75 tại BMT vào ngày Thứ Năm, 22 Tháng 02 Năm 2018, nhằm ngày mùng 7 tết Mậu Tuất, Mong các bạn dự họp đông đủ

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Tin buồn

VĨNH BIỆT TRẦN KIM HIỆP

VĨNH BIỆT TRẦN KIM HIỆP
 — cùng với Lutong DuongTuyet Mai NguyenNgọc Hân Nguyễn và 12 người khác

Không có nhận xét nào: