Buổi họp đầu năm 2023 của Trunghocbmt68-75 tại BMT dự kiến vào ngày Chủ Nhật, 29 tháng Giêng năm 2023, nhằm ngày mồng 8 tháng Giêng Quý Mão

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Thơ PHỔ NHẠC NGUYỄN THỦY NAM

Nhạc và Lời: Nguyễn Văn Đông
Tiếng hát: Tâm Hảo
Thực hiện Slide show & Youtube: BY

Không có nhận xét nào: