Buổi họp đầu năm 2020 của Trunghocbmt68-75 tại BMT vào ngày Chủ Nhật, 02 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày mồng 9 tháng Giêng Canh Tý đã diễn ra tốt đẹp

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Thơ PHỔ NHẠC NGUYỄN THỦY NAM

Nhạc và Lời: Nguyễn Văn Đông
Tiếng hát: Tâm Hảo
Thực hiện Slide show & Youtube: BY

Không có nhận xét nào: