Buổi họp đầu năm 2019 của Trunghocbmt68-75 tại BMT dự kiến vào ngày Chủ Nhật,17 tháng 2 năm 2019, nhằm ngày 13 tháng Giêng Kỷ Hợi, Mong quí Thầy, Cô và các bạn sắp xếp tham dự

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2009

DANH SÁCH CÁC BẠN CỰU HS TH BMT 68-75

(bấm vào hình để xem rõ hơn)
Đây là danh sách các bạn cựu học sinh Trung Học Tổng Hợp Banmethuot niên khóa 1968-1975 mà chúng tôi sưu tầm được(trang web của Nguyễn Ngọc Hải).Các bạn có ý kiến gì và các thông tin khác cho chúng tôi biết bằng cách nhận xét dưới bài đăng để chúng tôi kịp thời điều chỉnh những thay đổi .

chân thành cám ơn

Không có nhận xét nào: