Buổi họp đầu năm 2024 của Trunghocbmt68-75 tại BMT dự kiến vào ngày Chủ Nhật, 18 tháng Hai năm 2024, nhằm ngày mồng 9 tháng Giêng Giáp Thìn

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2009

DANH SÁCH CÁC BẠN CỰU HS TH BMT 68-75

(bấm vào hình để xem rõ hơn)
Đây là danh sách các bạn cựu học sinh Trung Học Tổng Hợp Banmethuot niên khóa 1968-1975 mà chúng tôi sưu tầm được(trang web của Nguyễn Ngọc Hải).Các bạn có ý kiến gì và các thông tin khác cho chúng tôi biết bằng cách nhận xét dưới bài đăng để chúng tôi kịp thời điều chỉnh những thay đổi .

chân thành cám ơn

Không có nhận xét nào: