Buổi họp đầu năm 2019 của Trunghocbmt68-75 tại BMT dự kiến vào ngày Chủ Nhật,17 tháng 2 năm 2019, nhằm ngày 13 tháng Giêng Kỷ Hợi, Mong quí Thầy, Cô và các bạn sắp xếp tham dự

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2009

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA THẦY NGUYỄN GIÕNG TẠI SAIGON

Không có nhận xét nào: