Buổi họp đầu năm 2020 của Trunghocbmt68-75 tại BMT vào ngày Chủ Nhật, 02 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày mồng 9 tháng Giêng Canh Tý đã diễn ra tốt đẹp

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2009

ĐÁM CƯỚI CON TRAI--PHẠM NGỌC ĐẠT

Phần một : chuẩn bị xem ở đây

Lễ đón dâu : xem ở đây


Đám cưới : xem ở đây

Không có nhận xét nào: