Buổi họp đầu năm 2018 của Trunghocbmt68-75 tại BMT vào ngày Thứ Năm, 22 Tháng 02 Năm 2018, nhằm ngày mùng 7 tết Mậu Tuất, Mong các bạn dự họp đông đủ

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2009

ĐÁM CƯỚI CON TRAI--PHẠM NGỌC ĐẠT

Phần một : chuẩn bị xem ở đây

Lễ đón dâu : xem ở đây


Đám cưới : xem ở đây

Không có nhận xét nào: