Buổi họp đầu năm 2020 của Trunghocbmt68-75 tại BMT vào ngày Chủ Nhật, 02 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày mồng 9 tháng Giêng Canh Tý đã diễn ra tốt đẹp

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2009

giải trí chút chơi

Ảo thuật kinh dị (ai yếu bóng vía xin đừng xem)


Trên đây là 6 là bài, các bạn chọn và nhớ 1 lá trong đó, nhẩm trunghocbmt68-75 ba lần . Chúng tôi sẽ làm mất đúng lá bài đó !
Xem ở đây

Không có nhận xét nào: