Buổi họp đầu năm 2019 của Trunghocbmt68-75 tại BMT dự kiến vào ngày Chủ Nhật,17 tháng 2 năm 2019, nhằm ngày 13 tháng Giêng Kỷ Hợi, Mong quí Thầy, Cô và các bạn sắp xếp tham dự

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2009

giải trí chút chơi

Ảo thuật kinh dị (ai yếu bóng vía xin đừng xem)


Trên đây là 6 là bài, các bạn chọn và nhớ 1 lá trong đó, nhẩm trunghocbmt68-75 ba lần . Chúng tôi sẽ làm mất đúng lá bài đó !
Xem ở đây

Không có nhận xét nào: