Buổi họp đầu năm 2018 của Trunghocbmt68-75 tại BMT vào ngày Thứ Năm, 22 Tháng 02 Năm 2018, nhằm ngày mùng 7 tết Mậu Tuất, Mong các bạn dự họp đông đủ

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2009

giải trí chút chơi

Ảo thuật kinh dị (ai yếu bóng vía xin đừng xem)


Trên đây là 6 là bài, các bạn chọn và nhớ 1 lá trong đó, nhẩm trunghocbmt68-75 ba lần . Chúng tôi sẽ làm mất đúng lá bài đó !
Xem ở đây

Không có nhận xét nào: