Buổi họp đầu năm 2023 của Trunghocbmt68-75 tại BMT dự kiến vào ngày Chủ Nhật, 29 tháng Giêng năm 2023, nhằm ngày mồng 8 tháng Giêng Quý Mão

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Tin tức tháng 11 - Chào mừng ngày Nhà Giáo VN 20-11-2011

1. DANH SÁCH GÓP QUỸ TƯƠNG TRỢ THTH BMT 68-75
Ghi theo trình tự thời gian nhận được tiền
(Tính đến 19h00; ngày 07-11-2011; Phạm Quốc Việt nhận tại BMT)
Trunghocbmt68-75 xin cám ơn các bạn và quí Thầy Cô quan tâm giúp đỡ, BLL sẽ có kế hoạch giúp đỡ các bạn khác còn khó khăn ( sẽ báo cáo sau).

Chúng tôi sẽ trân trọng tiếp nhận sự giúp đỡ của các bạn bất cứ lúc nào.
BLL Hội Ái Hữu Trunghocbmt68-75.
Phạm Quốc Việt đã nhận tại BMT từ …
= triệu đồng
Ghi chú
1.             Trần Thi Anh Đào
2.0

2.             Y Sami
0.5

3.             Lê Xuân Linh
2.0

4.             Trần Văn Tam
7.0

5.             Nguyễn Thị Loan
0.2

6.             Nguyễn Phú Đức
0.2

7.             Tạ Đông Phong
0.5

8.             Nguyễn Duy Nam
0.5

9.             Phạm Quốc Việt
1.0

10.         Phạm Công Minh
0.1

11.         Quách Nhưn
0.1

12.         Võ Duy Thanh
0.1

13.         Nguyễn Văn Việt
0.1

14.         Võ Thị Ngọc Phong
0.1

15.         Dương Hữu Vinh
0.1

16.         Phạm Từ
0.1

17.         Bùi Văn Lâm
0.1

18.         Phạm Luận
0.1

19.         Trần Minh Hoàng
0.1

20.         Đỗ Thị Huệ
2.0

21.         Phan Tài Hơn
0.4

22.         Bắc Tiến
0.5

23.         Huỳnh Đình Thao
1.0

24.         Nguyễn Thị Ngà
1.0

25.         Phạm Bá An
0.5

26.         Nguyễn Hùng Sơn
0.5

27.         Phạm Ngọc Nhân
0.15

28.         Đỗ Tự Nam
0.5

29.         Cao Thị Xuân Thu
1.0

30.         Trần Thành Trọng
0.2

31.         Huỳnh Thị An
0.2

32.         Ngô Thị Bình
0.2

33.         Huỳnh Thị Tám
0.2

34.         Lê Thị Bạch Yến
0.2

35.         Vương Khả Phụng
1.0

36.         Quách Đức Thắng
0.1

37.         Cung Trọng Ngân
0.2

38.         Nguyễn Thị Ngô
0.2

39.         Dương Đức Lữ Tống (100 USD)
2.1

40.         Nguyễn Văn  Dậu ( 100 USD)
2.1

41.         Trần Châu (300 USD)
6.3

42.         Lê Trung Hưng
0.5

43.         Nguyễn Viết Kình
0.5

Cộng (43 mục)
36.45
Quốc Việt đang giữ


2.  DANH SÁCH GÓP QUỸ TƯƠNG TRỢ THTH BMT 68-75
(Tính đến 19h00; ngày 07-11-2011; riêng cho gia đình Võ Văn Phụng)


Võ Thuyền đã nhận từ …
= triệu đồng
Ghi chú
1.             Nguyễn Đình Hòa
2.0

2.             Hoàng Thị Mỹ Hoa 100 USD
2.1

3.             Võ Thuyền
0.5

4.             Huỳnh thế Tịnh
0.2

5.             Phạm Văn Lộc
0.2

6.             Nguyễ Viết Kình
0.5

7.             Nguyễn Minh Tiến 
0.5

8.             Hoàng Thị Thanh Thúy
0.5

9.             Phạm Hoàng Tuấn
0.2

10.         Nguyễn Xuân Định
0.2

11.         Trần Châu 100 USD
12.          Trần Bắc Tiến
2.1
0.5

Cộng (11 mục) =
9.5 triệu
Võ Thuyền đang giữ


3.  DANH SÁCH GÓP QUỸ TƯƠNG TRỢ THTH BMT 68-75
(Tính đến 19h00; ngày 11-10-2011; riêng cho cháu Mỹ Linh)


Kình đã nhận tại Saigon từ …
= triệu đồng
Ghi chú
1.            Cô Lâm Thị Thu Thủy (100 USD) 
2.1

2.            Trần Đình Thanh
1.0

3.            Phạm Văn Long –  Hoa (100 USD)
2.1

4.            Bùi Trung Anh (Saigon)
2.5

5.            Nguyễn Thái Minh
0.5

6.            Hoàng Thị Thanh Thúy
0.5

7.            Nguyễn Thị Bích Tuyền
0.5

8.            Nguyễn Thị Bạch Trầm
0.5

9.            Lâm Văn Dũng
0.5

10.        Nguyễn Xuân Định
0.5

11.        Nguyễn Viết Kình
0.5

12.        Phạm Hoàng Tuấn
0.5

13.        Nguyễn Văn Hùng
0.4

14.        Trần Thị Di Phương (lần 1)
0.6

15.        Nguyễn Minh Tiến
1.2

16.        Võ Văn Tâm
2.4

17.        Nguyễn Quang Kế (100 Euro)
2.9

18.        Phạm Ngọc Trí
1.0

Cộng (18 mục) =  
20.2 triệu
Đến 19h00, 11/10/2011
Đã chi (1 năm Học phí + 5 tháng KTX + BHYT) =
12.8 triệu
Kèm biên nhận, Linh giữ
Đã chi số tiền mặt còn lại cho cháu Mỹ Linh =
07.4 triệu
12/10/2011, Linh đã nhận

Sau ngày 11/10-2011; đã nhận thêm từ…  (chưa chi)


19.        Võ Thuyền
0.2

20.        Trần Thị Di Phương (lần 2)
0.6

Cộng của Đợt 2 =
0.8 triệu
Kình đang giữ

Trunghocbmt68-75 xin cám ơn các bạn và quí Thầy Cô quan tâm giúp đỡ, BLL sẽ có kế hoạch giúp đỡ các bạn khác còn khó khăn ( sẽ báo cáo sau).
 Chúng tôi sẽ trân trọng tiếp nhận sự giúp đỡ của các bạn bất cứ lúc nào.
BLL Hội Ái Hữu Trunghocbmt68-75.

Không có nhận xét nào: