Buổi họp đầu năm 2023 của Trunghocbmt68-75 tại BMT dự kiến vào ngày Chủ Nhật, 29 tháng Giêng năm 2023, nhằm ngày mồng 8 tháng Giêng Quý Mão

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Chúc mừng giáng sinh và năm mới an lành

Chúc mừng giáng sinh và năm mới an lành

Phạm Thị Minh Hưng


Tin ngắn:
1) Mới đó mà một năm trôi qua từ khi Nguyễn Ngọc Hải bỏ anh em mình ra đi, ôi thời gian cứ trôi đi vùn vụt...
 Ngày 27 tháng 12, là ngày giỗ đầu của  Hải. Cha mẹ, anh em và con cháu tụ họp để nhớ Hải, Anh em bè bạn cũng nhớ Hải...


2) Bạn Phạm văn Long hiện đang ở VN, đang chăm sóc thân phụ đang bị tai biến ở Bệnh viện Chợ Rẫy,
Số DT: 0923334643
3) Vừa qua con trai của bạn Phạm Luận bị tai nạn giao thông. Theo nguồn tin ban đầu, cháu bị nứt sọ não, hiện đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Dăklăk.
 Bạn Phạm Luận  của chúng ta hiện nay có hoàn cảnh rất khó khăn nên ngay sau khi nghe tin BLL và một số bạn bè đã lập tức góp phần giúp đỡ như sau:
  -         Trích quỹ của khối lớp ( 68-75)   : 1.000.000 đ
  -         Tổ giữ xe trích quỹ của tổ          :    400.000 đ
  -         Trần văn Tam                            : 2.000.000 đ
  -         Phạm Ngọc Trí                          : 1.000.000 đ
  -         Nguyễn Duy Nam                      :    200.000 đ

Vừa qua có một số bạn đã tiếp tục đóng góp vào qũy lớp và giúp đỡ con bạn Phạm Luận bị tai nạn:

1/ Tiếp tục đóng góp vào quỹ Tươg trợ
   Bạn : Phạm Thị Thanh : 200.000 đ
2/ Giúp đỡ con bạn Phạm Luận:
- Huỳnh Ngọc Diệp : 100.000 đ
- Phạm Sơn Hà ( Phạm Chơn Tôn ) : 100.000 đ
- Hồ Quang Lạp : 100.000 đ
- Nguyễn Bá Lộc : 100.000 đ
- Huỳnh Ngọc Chí : 100.000 đ
- Nguyễn Hùng Sơn ( quán hải sản Anh Sơn số 68 - Ngô Quyền- BMT ) : 500.000 đ

BLL
Nghề của chàng ?
BảnTổng kết mới nhất về quỹ
BMT ngày 28 /12 / 2011.
  A./  Kết quả thu chi từ khi có kết quả đóng góp của các bạn vào quỹ khối lớp qua thư vận động của chúng ta.
1/ Về thu :
   a/ Số tiền thu được từ 27/ 12 / 2011 trở về trước như Kình đã cập nhật dưới đây:
a.1. DANH SÁCH GÓP QUỸ TƯƠNG TRỢ THTH BMT 68-75
Ghi theo trình tự thời gian nhận được tiền
(Tính đến 19h00; ngày 07-11-2011; Phạm Quốc Việt nhận tại BMT)

Phạm Quốc Việt đã nhận tại BMT từ …
= triệu đồng
Ghi chú
1.             Trần Thi Anh Đào
2.0

2.             Y Sami
0.5

3.             Lê Xuân Linh
2.0

4.             Trần Văn Tam
7.0

5.             Nguyễn Thị Loan
0.2

6.             Nguyễn Phú Đức
0.2

7.             Tạ Đông Phong
0.5

8.             Nguyễn Duy Nam
0.5

9.             Phạm Quốc Việt
1.0

10.         Phạm Công Minh
0.1

11.         Quách Nhưn
0.1

12.         Võ Duy Thanh
0.1

13.         Nguyễn Văn Việt
0.1

14.         Võ Thị Ngọc Phong
0.1

15.         Dương Hữu Vinh
0.1

16.         Phạm Từ
0.1

17.         Bùi Văn Lâm
0.1

18.         Phạm Luận
0.1

19.         Trần Minh Hoàng
0.1

20.         Đỗ Thị Huệ
2.0

21.         Phan Tài Hơn
0.4

22.         Bắc Tiến
0.5

23.         Huỳnh Đình Thao
1.0

24.         Nguyễn Thị Ngà
1.0

25.         Phạm Bá An
0.5

26.         Nguyễn Hùng Sơn
0.5

27.         Phạm Ngọc Nhân
0.15

28.         Đỗ Tự Nam
0.5

29.         Cao Thị Xuân Thu
1.0

30.         Trần Thành Trọng
0.2

31.         Huỳnh Thị An
0.2

32.         Ngô Thị Bình
0.2

33.         Huỳnh Thị Tám
0.2

34.         Lê Thị Bạch Yến
0.2

35.         Vương Khả Phụng
1.0

36.         Quách Đức Thắng
0.1

37.         Cung Trọng Ngân
0.2

38.         Nguyễn Thị Ngô
0.2

39.         Dương Đức Lữ Tống (100 USD)
2.1

40.         Nguyễn Văn  Dậu ( 100 USD)
2.1

41.         Trần Châu (300 USD)
6.3

42.         Lê Trung Hưng
0.5

43.         Nguyễn Viết Kình
0.5

Cộng (43 mục)
36.45
Quốc Việt đang giữ


a.2.  DANH SÁCH GÓP QUỸ TƯƠNG TRỢ THTH BMT 68-75
(Tính đến 19h00; ngày 07-11-2011; riêng cho gia đình Võ Văn Phụng)


Võ Thuyền đã nhận từ …
= triệu đồng
Ghi chú
1.             Nguyễn Đình Hòa
2.0

2.             Hoàng Thị Mỹ Hoa 100 USD
2.1

3.             Võ Thuyền
0.5

4.             Huỳnh thế Tịnh
0.2

5.             Phạm Văn Lộc
0.2

6.             Nguyễ Viết Kình
0.5

7.             Nguyễn Minh Tiến 
0.5

8.             Hoàng Thị Thanh Thúy
0.5

9.             Phạm Hoàng Tuấn
0.2

10.         Nguyễn Xuân Định
0.2

11.         Trần Châu 100 USD
2.1

Cộng (11 mục) =
9.0 triệu
Võ Thuyền đang giữ


a.3.  DANH SÁCH GÓP QUỸ TƯƠNG TRỢ THTH BMT 68-75
(Tính đến 19h00; ngày 11-10-2011; riêng cho cháu Mỹ Linh)


Kình đã nhận tại Saigon từ …
= triệu đồng
Ghi chú
1.            Cô Lâm Thị Thu Thủy (100 USD) 
2.1

2.            Trần Đình Thanh
1.0

3.            Phạm Văn LongLong– Dì Hoa (100 USD)
2.1

4.            Bùi Trung Anh (Saigon)
2.5

5.            Nguyễn Thái Minh
0.5

6.            Hoàng Thị Thanh Thúy
0.5

7.            Nguyễn Thị Bích Tuyền
0.5

8.            Nguyễn Thị Bạch Trầm
0.5

9.            Lâm Văn Dũng
0.5

10.        Nguyễn Xuân Định
0.5

11.        Nguyễn Viết Kình
0.5

12.        Phạm Hoàng Tuấn
0.5

13.        Nguyễn Văn Hùng
0.4

14.        Trần Thị Di Phương (lần 1)
0.6

15.        Nguyễn Minh Tiến
1.2

16.        Võ Văn Tâm
2.4

17.        Nguyễn Quang Kế (100 Euro)
2.9

18.        Phạm Ngọc Trí
1.0

Cộng (18 mục) =  
20.2 triệu
Đến 19h00, 11/10/2011
Đã chi (1 năm Học phí + 5 tháng KTX + BHYT) =
12.8 triệu
Kèm biên nhận, Linh giữ
Đã chi số tiền mặt còn lại cho cháu Mỹ Linh =
07.4 triệu
12/10/2011, Linh đã nhận

Sau ngày 11/10-2011; đã nhận thêm từ…  (chưa chi)


19.        Võ Thuyền
0.2

20.        Trần Thị Di Phương (lần 2)
0.6

Cộng của Đợt 2 =
0.8 triệu
Kình đang giữ   b/ Mới đóng góp thêm ( tháng tính từ 28/ 12 /2011 ) :
-         Phạm thị Thanh     :  200.000 đ
-         Nguyễn Duy Nam :  500.000 đ
2/ Đã Chi ( tính đến ngày 28 / 12 / 2011 ):
 a./ Trả nợ ( âm quỹ )                                            : 2.940.000 đ
 b./ Chi ma chay , thăm viếng. . .                          :    965.000 đ
 c./ Bá Hoàng + Nho Cư : từ tháng 9 à 12/11     : 5.200.000 đ
 d./ Con bạn Võ Văn Phụng                                  : 3.000.000 đ
 e./ Hổ trợ học tập cho Con bạn Phạm Luận         : 6.000.000 đ
 g./ Chi  tổ chức chúc mừng thầy cô nhân
 ngày NGVN 20 /11/11                                         : 4.640.000 đ
 h./ In thiệp mời họp lớp xân Nhâm Thìn             :    800.000 đ
 i./ Hổ trợ con bận Phạm Luận bị tai nạn ( 22/12) : 1.000.000 đ.
 k./ Chi cho cháu Mỹ Linh ( như trên )                 : 20.200.000 đ
B./ Kết quả đóng góp đột xuất giúp con bạn Phạm Luận (bị tai nạn ): 5.600.000 đ. Cụ thể
- Trích qũy của khối lớp                           :  1.000.000 đ
- Tổ giữ xe trích qũy của tổ                      :     400.000 đ
- Trần Văn Tam                                        :  2.000.000 đ
- Phạm Ngọc Trí                                       :  1.000.000 đ
- Nguyễn Duy Nam                                  :      200.000 đ
- Huỳnh Ngọc Diệp                                  :      100.000 đ
- Phạm Sơn Hà ( Phạm Chơn Tôn )         :      100.000 đ
- Hồ Quang Lạp                                       :      100.000 đ
- Nguyễn Bá Lộc                                      :      100.000 đ
- Huỳnh Ngọc Chí                                    :      100.000 đ
- Nguyễn Hùng Sơn                                 :       500.000 đ
* Theo bạn Phạm Luận cho biết ( 27 /12/11) , hiện nay cháu PHẠM QUỐC VƯƠNG đang điều trị (vừa qua bị tai nạn giao thông nứt xương sọ ) nhưng tạm ổn, không bị chấn thương sọ não.
DUYNAMKhông có nhận xét nào: