Buổi họp đầu năm 2020 của Trunghocbmt68-75 tại BMT vào ngày Chủ Nhật, 02 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày mồng 9 tháng Giêng Canh Tý đã diễn ra tốt đẹp

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Hình ảnh hoạt động ngày mùng 5,6,7- ảnh N Đ Hoà


Ảnh Nguyễn Đình Hoà

Không có nhận xét nào: