Buổi họp đầu năm 2018 của Trunghocbmt68-75 tại BMT vào ngày Thứ Năm, 22 Tháng 02 Năm 2018, nhằm ngày mùng 7 tết Mậu Tuất, Mong các bạn dự họp đông đủ

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Hình ảnh hoạt động ngày mùng 5,6,7- ảnh N Đ Hoà


Ảnh Nguyễn Đình Hoà

Không có nhận xét nào: