Buổi họp đầu năm 2019 của Trunghocbmt68-75 tại BMT dự kiến vào ngày Chủ Nhật,17 tháng 2 năm 2019, nhằm ngày 13 tháng Giêng Kỷ Hợi, Mong quí Thầy, Cô và các bạn sắp xếp tham dự

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Hình ảnh hoạt động ngày mùng 5,6,7- ảnh N Đ Hoà


Ảnh Nguyễn Đình Hoà

Không có nhận xét nào: