Buổi họp đầu năm 2020 của Trunghocbmt68-75 tại BMT vào ngày Chủ Nhật, 02 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày mồng 9 tháng Giêng Canh Tý đã diễn ra tốt đẹp

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Tin tức tháng 1-2012
Cô Lâm Thu Thủy đã về đến VN khuya ngày 9-1-2012
Hiện Cô ở Saigon, và ngày 16-1-2012 cô về thăm lại BMT.
Kể từ năm 1972 đến nay, sau 40 năm xa cách, học trò mới được gặp Cô, "tay bắt mặt mừng".


Các học trò cũ  và người thân tiếp đón tại phi trường TSN.

 Các A/C Trunghocbmt67-74 tặng hoa cho Thầy Cô
  Nhắc lại chuyện cũ...

Để lấy được lời phê : xuất sắc của Giáo sư toán khó và
nghiêm vào bậc nhất của trường Trung học Tổng Hợp
BMT quả là điều không tưởng! xin lỗi, cho PR một chút
 
Sau hơn 40 năm và nửa vòng Trái đất, Thầy Trò gặp
nhau, lại là một điều không tưởng nữa ?
Mời đọc lại : Như lửa và ánh mặt trời

                  Hội ngộ 55 năm Trung Học BMT

***

Không có nhận xét nào: