Buổi họp đầu năm 2023 của Trunghocbmt68-75 tại BMT dự kiến vào ngày Chủ Nhật, 29 tháng Giêng năm 2023, nhằm ngày mồng 8 tháng Giêng Quý Mão

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Một số hình ảnh của Trunghocbmt68-75 tại Đại Hội 60 năm Trunghocbmt tại CaliVà 1 số hình ảnh sinh hoạt khác

Không có nhận xét nào: