Buổi họp đầu năm 2023 của Trunghocbmt68-75 tại BMT dự kiến vào ngày Chủ Nhật, 29 tháng Giêng năm 2023, nhằm ngày mồng 8 tháng Giêng Quý Mão

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

TIN BUỒN
BLL Trung Học BMT 68-75 nhận được tin buồn, Thân Mẫu bạn QUÁCH ĐỨC THẮNG, cũng là Nhạc Mẫu bạn QUÁCH NHƯN :
                                                     CỤ BÀ :  ĐINH THỊ CẨM
                                                            SINH NĂM 1929
                                  NGUYÊN QUÁN :   HUYỆN KỲ SƠN TỈNH HÒA BÌNH

Đã từ trần vào lúc 17 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2017 , nhằm ngày 18 tháng 7 năm Đinh Dậu. Tại Tư gia xã Hòa Thắng , BMT, hưởng thọ 89 tuổi.
Thành kính chia buồn cùng tang quyến , hai bạn QUÁCH ĐỨC THẮNG và QUÁCH NHƯN. Nguyện xin hương hồn Cụ Bà nhẹ nhàng siêu thoát, an hưởng giấc ngàn thu.Không có nhận xét nào: