Buổi họp đầu năm 2019 của Trunghocbmt68-75 tại BMT dự kiến vào ngày Chủ Nhật,17 tháng 2 năm 2019, nhằm ngày 13 tháng Giêng Kỷ Hợi, Mong quí Thầy, Cô và các bạn sắp xếp tham dự

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2009

HỌP MẶT ĐẦU NĂM (2009) TIẾP THEO

PHẦN HAI

Không có nhận xét nào: