Buổi họp đầu năm 2018 của Trunghocbmt68-75 tại BMT vào ngày Thứ Năm, 22 Tháng 02 Năm 2018, nhằm ngày mùng 7 tết Mậu Tuất, Mong các bạn dự họp đông đủ

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2009

HỌP MẶT ĐẦU NĂM (2009) TIẾP THEO

PHẦN HAI

Không có nhận xét nào: