Buổi họp đầu năm 2020 của Trunghocbmt68-75 tại BMT vào ngày Chủ Nhật, 02 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày mồng 9 tháng Giêng Canh Tý đã diễn ra tốt đẹp

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2009

HỌP MẶT ĐẦU NĂM (2009) TIẾP THEO

PHẦN HAI

Không có nhận xét nào: